Obszar nr 8

Aktywność w gronie rodziny

24 lutego 2014 roku odbyła się w naszym Przedszkolu Rodzinna Spartakiada. Całe wydarzenie odbyło się na Sali gimnastycznej ZSO w Tworkowie. Na początek była Zumba dla dzieci i rodziców. Ćwiczenia w rytm muzyki bardzo spodobały się dzieciom a także dorosłym. Wszyscy chętnie wykonywali poszczególne kroki, śmiejąc się i jednocześnie bawiąc.  Dzieci jak i rodzice z zainteresowaniem przyglądały się poszczególnym krokom i odwzorowywały to, co wykonywała instruktorka Zumby – pani Edyta Holeczki ze Szkoły Tańca „Tańczymy”.

Czytaj więcej...

Obszar nr 7

 

Zajęcia niezorganizowane

W naszym Przedszkolu tworzymy warunki do rozwijania  aktywności dziecka, odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań. W tym celu dzieci biorą udział w różnorodnych wycieczkach gdzie dzieci podejmują aktywność fizyczną. W ramach akcji odwiedziliśmy razem z dziećmi miejsca w których mogły same ćwiczyć i przekonać się jaką radość daje aktywne spędzanie wolnego czasu.

Czytaj więcej...

Obszar nr 6

Zajęcia zorganizowane

W ramach akcji „Ćwiczyć każdy może”  organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruch  w naszym Przedszkolu został zorganizowany „Quiz wiedzy o bezpieczeństwie”.

26 marca 2014 roku spotkały się dzieci z wszystkich grup by sprawdzić swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. Quiz miał charakter rywalizacji zespołowej. Obejmował on wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach. Dzieci dopingujące przedstawicieli grup mogły również sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując zagadki czy niektóre zadania konkursowe.

Czytaj więcej...

Obszar nr 3

Edukacja zdrowotna w przedszkolu 

W ramach akcji „Ćwiczyć każdy może”  organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruch zostały zrealizowane w naszym Przedszkolu zadania z edukacji zdrowotnej. Głównym celem było kształtowanie postawy prozdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia.
nabywanie przez dzieci umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją, wyposażenie dziecka w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym, co sprzyja i co zagraża zdrowiu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie podejmowały powierzone im zadania i działania.

Czytaj więcej...

Obszar nr 1

Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W naszym przedszkolu rozwijana jest sprawność ruchowa poprzez różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, jak również kształtowana jest sprawność fizyczną poprzez regularnie prowadzone ćwiczenia gimnastyczne. Zajęcia są organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podczas zajęć dzieci wykonują różnego rodzaju ćwiczenia rozwijające sprawność wszystkich części ciała. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami twórczymi (R. Labana, C. Orffa, W. Sherborne) i odtwórczymi z wykorzystaniem ciekawych przyborów jak: szarfy, woreczki, obręcze, patyki, piłki, a nawet używane są też niekonwencjonalne; sznurki, gazety, butelki plastikowe. Zarówno dowolne zabawy ruchowe i te zorganizowane ćwiczenia gimnastyczne stają się sposobem uświadamiania dzieciom znaczenia roli aktywności ruchowej w życiu człowieka. Każda z form ruchu daje dzieciom wiele radości, a one same oceniają je bardzo pozytywnie.

Czytaj więcej...

                                          Zrzut ekranu 2014-08-31 o 18.02.42