Rok szkoły w ruchu

Mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 „Rokiem Szkoły w Ruchu”.

mmm2

Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawienia sportu i ruch są jednym z najbardziej skutecznych sposobów zachowania sprawności fizycznej i psychicznej, zaś w połączeniu ze zdrowym żywieniem – warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka. Odpowiedni poziom aktywności stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny dzieci i młodzieży.

Promując aktywny tryb życia, działamy na rzecz bezpieczeństwa dzieci, kształtujemy w nich prawidłowe nawyki, uczymy ich odpowiedzialności i konsekwencji w realizowaniu zamierzonych celów. 
Kontynuując dotychczasowe działania w ramach zeszłorocznej akcji MEN pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły”, chcemy podkreślić, że dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły. 
Zależy nam na tym, aby działania środowiska oświatowego skupiły się 
w najbliższych miesiącach właśnie na sprawach zdrowia i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli aktywności fizycznej.W ramach podejmowanych w roku szkolnym 2013/2014 działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu oraz w latach następnych chcemy w sposób szczególny zwrócić uwagę na:zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach WF i na innych zajęciach sportowych organizowanych w szkole i poza szkołą;
uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, jaką podejmujemy w ciągu dnia;
zwrócenie uwagi uczniów na konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego 
i higienicznego trybu życia;
uświadomienie uczniom związku między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
uświadomienie uczniom, że ruch podnosi sprawność fizyczną, pozwala odkrywać talenty i umiejętności, rozwijać pasje i zainteresowania;
uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
uświadomienie uczniom, że aktywność w grupie daje okazję do nawiązywania kontaktów rówieśniczych i przyczynia się do lepszej integracji ze społecznością;
podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej 
i wychowania młodych ludzi;
zwrócenie uwagi na rolę rodziny w kształtowaniu zdrowych nawyków 
u dzieci związanych ze zdrowym odżywianiem i regularną aktywnością fizyczną w ciągu dnia.
W celu realizacji powyższych działań, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaplanował akcję "Ćwiczyć każdy może", skierowaną do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. 
W ramach tego działania szkoły i przedszkola będą mogły deklarować przystąpienie do akcji RSR i wykonywać zadania związane z aktywnością fizyczną. W ten sposób powstanie mapa Polski pokazująca szkoły i przedszkola w poszczególnych miejscowościach. Zmiany na mapie będzie można śledzić na stronie internetowej RSR.
Akcja ma na celu aktywizację szkół i uczniów. Chcemy, aby nauczyciele kładli nacisk na ocenianie rzeczywistego wysiłku i zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego, zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami, a także podejmowali działania zachęcające uczniów do regularnego wysiłku fizycznego w czasie wolnym od nauki (zajęcia pozaszkolne, aktywny wypoczynek).


ARCHIWUM WYDARZEŃ PONIŻEJ

Obcy niebezpieczny

Realizując to zadanie dzieci 6 letnie przestawiły bajkę "Czerwony Kapturek" za pomocą teatrzyku kukiełkowego. Na wstępie młodzi aktorzy przedstawili się oraz zaprezentowali kukiełki występujące w teatrzyku. Fabuła bajki dobrze dzieciom znana, potrafiła zaciekawić wszystkich. Dzieci aktywnie brały udział w przedstawieniu przeżywając momenty grozy jak i szczęśliwe zakończenie. Na zakończenie wyciągnięto morał z bajki - aby zachować ostrożność w kontaktach z obcymi i nie ufać nieznajomym.

Czytaj więcej...

Pierwsza pomoc

W ramach zadnia 16.06.2014 roku przeprowadzono warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonych przez zaproszonych ratowników medycznych.

Czytaj więcej...

Bezpieczne zabawy

Każdy wychowawca dostosował formę realizacji do swojej grupy stosując: pogadanki z elementami dyskusji, rozmowę nauczającą, burze mózgów, dramę. Przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę i wybierają bezpieczne miejsca do zabaw. Przestrzegają zasad nie zbliżania się do nieznanych zwierząt. Wiedzą gdzie mogą się ślizgać na łyżwach a gdzie bezpiecznie kąpać.

Czytaj więcej...

Wizyta dzielnicowego

W ramach konkursu Bezpieczne dziecko - Bezpieczne Przedszkole nasz tworkowskie Przedszkole odwiedził dzielnicowy który podczas spotkania przypominał dzieciom zasady prawidłowego poruszania się po drodze oraz mówił o zagrożeniach w kontaktach z nieznajomymi. Dzielnicowy przypomniał dzieciom o obowiązku jazdy w fotelikach lub innych przeznaczonych do tego celu urządzeniach. Funkcjonariusz zwrócił dzieciom uwagę na zagrożenia ze strony obcych osób oraz zwierząt. Przypomniał także co należy robić w sytuacji trudnej oraz jakie należy znać numery alarmowe. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się kim jest dzielnicowy, dlaczego policyjny samochód nazywany jest radiowozem i na czym polega codzienna praca policjantów. Na zakończenie wszyscy pozowali do pamiątkowych zdjęć.

Czytaj więcej...

Spotkanie z policjantem - przewodnikiem psa

19 maja 2014 roku nasze Przedszkole odwiedził policjant -przewodnik psa,  który opowiedział dzieciom, na czym polega jego praca. Przewodnik psa służbowego udzielił wskazówek jak się zachować, gdy zaatakuje groźny pies. Przeprowadził krótki pokaz związany z posłuszeństwem i wykonywaniem komend przez czworonoga. Dzieci z zachwytem przyglądały się umiejętnościom Ajaxa.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo na drodze

Kolejną lekcję bezpieczeństwa na drodze przeprowadziły nauczycielki z wszystkich grup - przedszkolaki utrwaliły  zasady poruszania się po ulicy. Od początku roku szkolnego dzieci uczą się bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się po drogach, potrafią określić kolor światła sygnalizatora i jego znaczenie, znają podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się zachowania na drodze. O tym, jak przechodzić przez ulicę,  znajomość przepisów drogowych przedszkolaki miały szansę przećwiczyć w trakcie wycieczki po okolicy.

Czytaj więcej...

Kto może być strażakiem?

Dzieci z Przedszkola w Tworkowie odwiedziły remizę strażacką. Dzielni tworkowscy strażacy, uświadomili dzieciom przyczyny powstawania pożarów a także  istniejące zagrożenia wynikające z zaprószonego ognia oraz przekazali wiedzę jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Bezpieczny internet

13 lutego 2014 roku odbyło się w przedszkolu spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych Tymoteuszem Bobrowskim. Przedszkolaki zostały zapoznane zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i zakazem kontaktów z nieznajomymi w Sieci.

Czytaj więcej...

Podkategorie

                                          Zrzut ekranu 2014-08-31 o 18.02.42