Klucz do uczenia się

Klucz do uczenia się 

 Zajęcia wspomagające rozwój dzieci przy wykorzystaniu programu „Klucz do uczenia się” to  nowatorski program edukacyjny opracowany przez wybitnych pedagogów i psychologów rosyjskich na podstawie badań Lwa Wygotskiego- rosyjskiego pioniera psychologii społeczno – kulturalnej. Program przełamuje dotychczasowy model edukacji nastawiony na odtwarzanie i zapamiętywanie informacji zastępując go nauką samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Wg teorii Wygotskiego nauka nie polega na przyswajaniu pamięciowym jak największej ilości materiału, lecz na wykreowaniu umiejętności poznawczych i wykorzystywaniu narzędzi psychologicznych pozwalających zdobywać potrzebną wiedzę. Jeśli dziecko w toku rozwoju, naturalnie wspieranego przez dorosłego, zdobędzie te umiejętności, jest wtedy bardziej otwarte na świat, naukę i poznanie. Śmiało wyraża swoje zdanie, nie boi się poszukiwać, zadawać pytania, pokonywać coraz wyższe szczyty. Program składa się z dwóch etapów nauczania: etap pierwszy – Gąsienice oraz drugi – Motyle.

Galina Dolya – współtwórczyni wszystkich modułów programu przyrównuje maluchy bawiące się i uczące metodami Lwa Wygotskiego do gąsieniczek, które z czasem przeobrażają się w kolorowe, wysoko fruwające motyle

SAM_5855_Kopiowanie
SAM_5856_Kopiowanie
SAM_5857_Kopiowanie
SAM_5858_Kopiowanie
SAM_5859_Kopiowanie
SAM_5860_Kopiowanie
SAM_5861_Kopiowanie
SAM_5862_Kopiowanie
SAM_5863_Kopiowanie
SAM_5889_Kopiowanie
SAM_5890_Kopiowanie
SAM_5891_Kopiowanie
SAM_5892_Kopiowanie
SAM_5893_Kopiowanie
SAM_5894_Kopiowanie
SAM_5895_Kopiowanie
SAM_5896_Kopiowanie
SAM_5897_Kopiowanie
SAM_5898_Kopiowanie
SAM_5899_Kopiowanie
SAM_5911_Kopiowanie
SAM_5912_Kopiowanie
SAM_5913_Kopiowanie
SAM_5914_Kopiowanie
SAM_5915_Kopiowanie
SAM_5916_Kopiowanie
SAM_5917_Kopiowanie
SAM_5918_Kopiowanie
SAM_5919_Kopiowanie
SAM_5920_Kopiowanie
SAM_5921_Kopiowanie
SAM_5922_Kopiowanie
SAM_5923_Kopiowanie
SAM_5924_Kopiowanie
SAM_5925_Kopiowanie
SAM_5927_Kopiowanie
SAM_5928_Kopiowanie
SAM_5929_Kopiowanie
SAM_5930_Kopiowanie
SAM_5931_Kopiowanie
SAM_5932_Kopiowanie
SAM_5933_Kopiowanie
SAM_5934_Kopiowanie
SAM_5935_Kopiowanie
SAM_5936_Kopiowanie
SAM_5937_Kopiowanie
SAM_5938_Kopiowanie
SAM_5939_Kopiowanie
SAM_5940_Kopiowanie
SAM_5962_Kopiowanie
SAM_5963_Kopiowanie
SAM_5964_Kopiowanie
SAM_5965_Kopiowanie
SAM_5966_Kopiowanie
SAM_5967_Kopiowanie
SAM_5968_Kopiowanie
SAM_5969_Kopiowanie
SAM_5970_Kopiowanie
SAM_5971_Kopiowanie
SAM_5972_Kopiowanie
SAM_5973_Kopiowanie
SAM_5974_Kopiowanie
SAM_5975_Kopiowanie
01/63 
start stop bwd fwd

                                          Zrzut ekranu 2014-08-31 o 18.02.42