O przedszkolu

Informacje podstawowe

Przedszkole w Tworkowie – tak brzmi pełna nazwa placówki. Prowadzona jest przez Gminę Krzyżanowice. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku 7.00 – 16.00

 

 Odpłatność za przedszkole

Opłaty:

5 godzin - bezpłatnie

Każda kolejna godzina poza podstawę programową 1,00zł

6 godzin - 20 - 22zł (w zależności od liczby dni w miesiącu)

9 godzin – 80 - 88zł (w zależności od liczby dni w miesiącu)

 

Wyżywienie,stawka dzienna: 

9 godzin – 4,00zł

5,6 godzin -  3,50zł

Odpłatnośc regulujemy u intendenta przedszkola do 12 dnia każdego miesiąca.

Zwolnienie z opłaty za wyżywienie dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dokumenty Przedszkola

( do wglądu w kancelarii przedszkolnej)

  • Statut przedszkola
  • Projekt organizacyjny przedszkola
  • Program"Nasze Przedszkole"
  • Program wychowawczy
  • Programy nauczycielskie do nauki j. niemieckiego,j.angielskiego,religii
  • Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej
  • Plan nadzoru pedagogicznego

                                          Zrzut ekranu 2014-08-31 o 18.02.42